МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Юридичний факультет

Створення правничого факультету – мрія засновника нашого університету, академіка Степана Дем’янчука. В грудні 2003 року ця мрія збулась. На базі кафедри «Правознавства», де на той час працювало 10 викладачів, в тому числі 5 кандидатів юридичних наук, була створена ініціативна група, яка в короткий термін підготувала всю необхідну документацію та навчальні аудиторії . Як результат цієї роботи - університет отримав ліцензію на підготовку 50-ти юристів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Юридичний факультет очолив кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент Інженерної академії України Цимбалюк Валерій Іванович. В 2007 році на факультеті було акредитовано освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» та ліцензовано рівень «Спеціаліст» денної та заочної форми навчання з ліцензійним обсягом 100 студентів.

На сьогоднішній день на юридичному факультеті навчається біля 400 студентів двох спеціалізацій – кримінально-правової та цивільно-правової. Від листопада 2012 року факультет очолює Доктор філолософських наук, доцент. Професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії. Матвійчук Андрій Васильович.

До складу факультету входять три кафедри:

  • Теорії, держави і права та філософії;
  • Цивільно-правових дисциплін;
  • Кримінального права і правосуддя. 

Навчальний процес забезпечують 42 викладачі, з яких 8 докторів наук, професорів та 29 кандидатів наук, доцентів.

За десять років викладачами факультету підготовлено та опубліковано 15 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, опубліковано більше 230 наукових праць, розроблена велика кількість методичних рекомендацій. Молоді викладачі активно займаються науково-дослідною роботою, і як результат у 2009 році старший викладач Дем’янчук В.А. захистив дисертацію і отримав науковий ступінь – кандидат юридичних наук. В 2010 році ще два працівники факультету захистили свої дисертаційні дослідження і стали кандидатами наук: Дума В. В. – кандидат юридичних наук та Левчук-Хмара М. В. – кандидат філософських наук. В 2011 році ступінь кандидата юридичних наук здобули Фурманчук Є.В. Своєю чергою у 2012 році кандидатом історичних наук став Ясінський М.М., весною 2013 року ступень кандидата філософських наук здобула Мельничук Ю.І., а взимку 2014 року ступінь кандидата юридичних наук здобув випускник юридичного факультету МЕГУ Микулець В.Ю. успішно захистив дисертацію на здобуття ступінь кандидата юридичних наук.

Викладачі факультету постійно займаються підвищенням свого наукового потенціалу та професійного рівня. Нині над дисертаційними дослідженнями на здобуття ступеня кандидата наук працюють такі молоді викладачі як-от Підлужна О.В. та Ільків О.В. Своєю чергою на докторськими дисертаціями працюють к.філос.н., доц. Матвійчук А.В., к.ю.н., проф. Дем’янчук В.А. та к.ю.н., доц. Дума В.В.

Ряд викладачів пройшли стажування не тільки в провідних юридичних вищих навчальних закладах України, а й в іноземних, а саме в Барановичському державному університеті (Білорусь) та Університеті імені Яноша Кодолані (Угорщина). Водночас, факультет тісно співпрацює з багатьма факультетами вищих навчальних закладів та з науково-дослідницькими установами: соціально-правовим факультетом Національного університету «Одеська юридична академія», з юридичним факультетом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Науково-дослідницьким центром правової інформатики АПрНУ та іншими.

Позитивний імідж юридичного факультету формується за рахунок його громадської діяльності. Зокрема, викладачів факультету систематично запрошують в якості консультантів або співорганізаторів для проведення заходів, ініціаторами яких виступає Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, районні ради регіону.

1

Усе вище згадане працює на підготовку студентів, отримання ними належних фахових знань. Підтвердженням якості професійної підготовки наших студентів є їх працевлаштування. Нині юристи з дипломами юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука працюють у підрозділах органів внутрішніх справ та прокуратури, пенітенціарних закладах, судах та органах юстиції, а також юристами у різних установах (наприклад, банківських) та на підприємствах як Рівненської, так і сусідніх областей — Волинської, Львівської, Хмельницької, Житомирської, а також у Київський та Закарпатській областях. Окрім цього випускників юридичного факультету МЕГУ запрошують працювати і на освітянську ниву – викладачами та лаборантами у вищи навчальні заклади з юридичними виділеннями.

Виховна робота на юридичному факультеті є важливою складовою діяльності професорсько-викладацького складу. Серед здобутків у цьому плані регулярні призові місця у конкурсах студентської творчості та у міжнародних спортивних змаганнях. Викладачі факультету систематично відвідують гуртожиток студентів, де організовують навчально-консультативні та виховні заходи.

З ініціативи та за благодійні внески студентів збудовано студентську каплицю. Кращі студенти третього курсу навчаються на військовій кафедрі НУВГП та по закінченню отримають військове звання молодший лейтенант запасу.

Напевно не буде перебільшенням сказати, що юридичний факультет виконує поставлене перед ним на самому початку завдання – підготовку фахівців-юристі на рівні випускників провідних юридичних закладів України. Відтак вихованці факультету життєвою практикою довели, що знання здобуті в стінах нашого університету дозволяють без особливих проблем знайти своє місце в динамічному українському суспільстві.