МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Економічний факультет

Економічний факультет – провідний факультет університету, створений у 1993 році. Його очолив кандидат фізико-математичних наук, академік Беднарчук Дмитро Йосипович. Свою історію факультет розпочав з підготовки фахівців двох спеціальностей - «Фінанси і кредит» та «Менеджмент організацій». Під керівництвом декана факультет розвивався в руслі комп’ютеризації, наповнення навчальних планів сучасними дисциплінами, що сприяло оволодінню студентами інформаційними технологіями у сфері управління та фінансів.

 

Декан факультету - Артюшок Костянтин Андрійович

Становлення і розвиток економічного факультету супроводжувалось формуванням
висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, зміцненням матеріально-технічної бази, удосконаленням навчально-виховного процесу та покращенням соціально-побутових умов навчання студентів. З часом, на факультеті було введено девять спеціалізацій: «Податковий менеджмент», «Фінанси підприємства», «Державні фінанси», «Управління державними фінансами і фінансами бізнесу», «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Адміністративний менеджмент», «Маркетингова діяльність», «Підприємництво та економіка підприємства», за шістьма спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Від початку освітньої діяльності на факультеті підготовлено більше 3-ох тисяч менеджерів-економістів та економістів-фінансистів вищої кваліфікації. Упродовж цього періоду 10 викладачів кафедр факультету захистили дисертації і отримали вчений ступінь кандидата економічних наук.

У своїй професійній діяльності викладачі факультету впроваджують прогресивні технології навчання: ділові ігри, тренінгові програми, моделювання виробничих ситуацій, захист гіпотез і проектів. В межах комплексної наукової теми факультету публікуються наукові праці у збірниках вищих навчальних закладів: Братиславського економічного університету (Словаччина), Інституту імені Яноша Кодолані (Угорщина), Барановицького державного університету (Республіка Білорусь) тощо.
Для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі менеджменту, маркетингу та фінансів створено потужну навчально-матеріальну базу, яка відповідає вимогам вищої школи і дозволяє органічно поєднати теоретичну і практичну частини навчального процесу.
Система освітньої діяльності факультету спрямована на те, щоб сучасний фахівець досконало володів мистецтвом управління колективом, умів на практиці застосувати сучасні концепції і принципи господарювання, був ознайомлений з використанням новітніх інформаційних технологій у бізнесі, вільно орієнтувався в сучасній економічній ситуації.