МЕГУ

Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет

імені
академіка
Степана Дем'янчука

IEUH

Academician
Stepan Demianchuk

International University
of Economics and Humanities

Студентська рада

Студентське самоврядування ВНЗ

Студентський Парламент  ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука» діє з метою: 

1

  • представництва прав та інтересів студентів МЕГУ у відносинах з адміністрацією університету, державними органами та громадськими організаціями, з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів тощо;
  • створення умов для найбільш повного розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • сприяння підвищенню ефективності процесу навчання та розвитку особистості;
  • обговорення та участі у розв'язанні питань удосконалення навчально-виховного процесу;
  • сприяння активізації участі студентів у навчальному процесі та науково-дослідній роботі;
  • обговорення та участь у розв'язанні питань організації науково-дослідної роботи студентів;
  • встановлення зв'язків та подальшої співпраці з молодіжними організаціями та іншими ВНЗ країни, та за її межами;
  • організації дозвілля студентів МЕГУ.

 

Склад Студентського Парламенту університету


3

Голова Студентського Парламенту університету - Здрачук Максим

2

Заступник голови по Департаменту Науки – Волович Максим  

4  
Заступник голови по Департаменту Інформації – Майданець Анастасія 

 

5

Заступник голови по Департаменту Спорту – Казмірчук Микола

 

ывм

Заступник голови по Департаменту Дозвілля – Мельничук Дмитро

 YwT0ij1nsxo

Куратор Комітету Благодійності – Боднарська Анастасія

 

 

8

Куратор Комітету Зовнішніх зв’язків  - Катаєва Наталія

 

9

Секретар – Гапонюк Дарина
10

 


ЗА 24 РОКИ НАШ УНІВЕРСИТЕТ ПІДГОТУВАВ 20 267 ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ!
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 138 ПРОФЕСОРІВ, ДОКТОРІВ НАУК, АКАДЕМІКІВ ГАЛУЗЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ АКАДЕМІЙ, КАНДИДАТІВ НАУК ТА ДОЦЕНТІВ.