МЕГУ

Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет

імені
академіка
Степана Дем'янчука

IEUH

International
university
of economics and humanities

named after
Academician
Stepan Demianchuk

Студентська рада

Студентська Рада МЕГУ направлена на: 

загальне фото

-сприяє розкриттю організаційних здібностей студентів;

-гармонізації життєдіяльності молоді;

-виховує ініціативність, активність, самостійність і відповідальність.

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- формування у студентів національної свідомості, гідності та самоповаги, гордості за свій навчальний заклад; 
- сприяння навчальній діяльності студентів, залучення їх до науково–дослідної роботи, підвищення якості навчання; 
- залучення студентів до безпосередньої участі у реалізації державної молодіжної політики; 
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями, в тому числі зарубіжними і міжнародними; 
- координація роботи студентів з викладачами, наставниками академічних груп (кураторами) та кафедрами, деканатами факультетів; 
- залучення студентів до художньої самодіяльності; 
- організація і проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, КВК, посвяти у студенти, випускних вечорів, днів факультетів та інших заходів, що носять культурно–розважальний, оздоровчо-спортивний і виховний характер; 
- участь у поселенні студентів до гуртожитків і їх виселенні; 
- організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів в гуртожитках разом з деканатами, відділом студентських програм, дирекцією студентського містечка, завідуючими гуртожитками, вихователями; 
- організація чергування студентів і сприяння у налагодженні пропуск¬ного режиму в гуртожитках; 
- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з адміністрацією університету); 
- пропагування здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління; 
- інформування студентів про рішення адміністрації МЕГУ.

 

Склад Студентської Ради

 

1 Голова студентської ради університету - Левчук Катерина 

 

2 Заступник голови студентської ради університету - Волович Максим 

3
Заступник голови студентської ради університету  -Мельничук Дмитро 

 

4

Інформаційний відділ- Анастасія Майданець 

 

5
Адміністративно-господарський –Танькут Анастасія 

 

6
Спортивний відділ - Андрій Омельчук 

 

7
  Науковий відділ - Максим Здрачук 

 

8

Відділ волонтерської діяльності - Буштер Олена

 

9

 Культурно масовий відділ - Катаєва Наталя

 

10

Секретар -Богдан Оксана


ЗА 22 РОКИ НАШ УНІВЕРСИТЕТ ПІДГОТУВАВ 20 267 ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ!
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 138 ПРОФЕСОРІВ, ДОКТОРІВ НАУК, АКАДЕМІКІВ ГАЛУЗЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ АКАДЕМІЙ, КАНДИДАТІВ НАУК ТА ДОЦЕНТІВ.