МЕГУ

Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет

імені
академіка
Степана Дем'янчука

IEUH

International
university
of economics and humanities

named after
Academician
Stepan Demianchuk

Студентська рада

Студентське самоврядування ВНЗ

Студентський Парламент  ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука» діє з метою: 

1

  • представництва прав та інтересів студентів МЕГУ у відносинах з адміністрацією університету, державними органами та громадськими організаціями, з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів тощо;
  • створення умов для найбільш повного розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • сприяння підвищенню ефективності процесу навчання та розвитку особистості;
  • обговорення та участі у розв'язанні питань удосконалення навчально-виховного процесу;
  • сприяння активізації участі студентів у навчальному процесі та науково-дослідній роботі;
  • обговорення та участь у розв'язанні питань організації науково-дослідної роботи студентів;
  • встановлення зв'язків та подальшої співпраці з молодіжними організаціями та іншими ВНЗ країни, та за її межами;
  • організації дозвілля студентів МЕГУ.

 

Склад Студентського Парламенту університету

2

Голова Студентського Парламенту університету – Волович Максим 

 

 3

Заступник голови по Департаменту Науки  - Здрачук Максим 

 

4  
Заступник голови по Департаменту Інформації – Майданець Анастасія 

 

5

Заступник голови по Департаменту Спорту – Казмірчук Микола

 

ывм

Заступник голови по Департаменту Дозвілля – Мельничук Дмитро

 YwT0ij1nsxo

Куратор Комітету Благодійності – Боднарська Анастасія

 

 

8

Куратор Комітету Зовнішніх зв’язків  - Катаєва Наталія

 

9

Секретар – Гапонюк Дарина
10

 

Посилання на спільноту Студентського парламенту університету в соціальній мережі Вконтакті -

 index


ЗА 22 РОКИ НАШ УНІВЕРСИТЕТ ПІДГОТУВАВ 20 267 ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ!
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 138 ПРОФЕСОРІВ, ДОКТОРІВ НАУК, АКАДЕМІКІВ ГАЛУЗЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ АКАДЕМІЙ, КАНДИДАТІВ НАУК ТА ДОЦЕНТІВ.