МЕГУ

Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет

імені
академіка
Степана Дем'янчука

IEUH

International
university
of economics and humanities

named after
Academician
Stepan Demianchuk

Аспірантам

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

Здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими напрямами:

1) 011 Науки про освіту (галузь знань – 01 освіта, спеціалізація – теорія та методика професійної освіти); 

2) 061 Журналістика (галузь знань – 06 журналістика, спеціалізація – теорія та історія соціальних комунікацій); 

3) 081 Право (галузь знань – 08 право, спеціалізації: 1) адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право; 2) кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); 

4) 122 Комп’ютерні науки (галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціалізація – математичне моделювання та обчислювальні методи).

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 4 роки, без відриву від виробництва – 4 роки.

Вступники до аспірантури  до 01 жовтня 2016 р.  подають на ім’я ректора такі документи:

До заяви вступник до аспірантури додає:

1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчався або працював;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);

6) копію картки фізичної особи – платника податків;

7) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

8) копію трудової книжки, затверджену нотаріально або відділом кадрів  за місцем основної роботи;

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) список опублікованих праць і винаходів. Здобувачі, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

11) 5 конвертів зі зворотною адресою;

12) папку на зав’язках

 

Адреса: м. Рівне, вул. акад. С. Дем’янчука, 4. каб. 1604 або 1614.

Тел: (067) 25 000 12 ;   (068) 998 1965

E-mail: vib28@mail.ru    або     meguaspirantura@mail.ru

 Початок вступних випробувань – із 10 жовтня 2016 р. (філософія, іноземна мова, спеціальність)

Складання кандидатських іспитів –  І семестр (листопад – грудень 2016 р.),  ІІ семестр (травень – червень 2017 р.)

Розклад вступних іспитів до аспірантури

 

Вступний іспит

Дата проведення

1

Філософія

10 жовтня 2016 р.

2

Іноземна мова

13 жовтня 2016 р.

3

Спеціальність 011 «Науки про освіту»

 

18 жовтня 2016 р.

4

Спеціальності 061 «Журналістика»

21 жовтня 2016 р.

5

Спеціальність 081 «Право»

24 жовтня 2016 р.

6

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

26 жовтня 2016 р.

 

 

Розклад кандидатських іспитів

 

Кандидатський іспит

Дата проведення

(1 семестр)

Дата проведення

(2 семестр)

1

Філософія

18 листопада 2016 р.

19 травня  2016 р.

2

Іноземна мова

25 листопада 2016 р.

24 травня 2016 р.

3

Спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Теорія та методика професійної освіти»

2 грудня 2016 р.

2 червня 2016 р.

4

Спеціальність «Теорія та історія соціальних комунікацій»

9 грудня 2016 р.

9 червня 2016 р.

 

 


 


ЗА 22 РОКИ НАШ УНІВЕРСИТЕТ ПІДГОТУВАВ 20 267 ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ!
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 138 ПРОФЕСОРІВ, ДОКТОРІВ НАУК, АКАДЕМІКІВ ГАЛУЗЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ АКАДЕМІЙ, КАНДИДАТІВ НАУК ТА ДОЦЕНТІВ.