МЕГУ

Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет

імені
академіка
Степана Дем'янчука

IEUH

International
university
of economics and humanities

named after
Academician
Stepan Demianchuk

Журналістики

 Сучасна журналiстика – це високоiнтелектуальна сфера, це романтика постiйного пошуку i самоутвердження на нелегкому, а часом – i небезпечному, шляху до правди. Тому їй потрiбнi люди смiливi i наполегливi, освiченi i віддані державницьким ідеалам, здоровi душею i тiлом, чуйнi i небайдужi до чужої бiди. Немало таких вийшло зi стiн Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука  пiсля навчання на факультетi журналiстики.

Журналiстську освiту в Рівному започатковано на кафедрі української мови та літератури історико-філологічного факультету. В 2005 році утворено окремий структурний підрозділ університету – факультет журналістики.

1

Нині очолює факультет журналістики – Мітчук Ольга Андріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри реклами і мови ЗМІ, член Національної спілки журналістів України, член науково-методичної комісії із журналістики та інформації при Міністерстві освіти і науки України.

На факультеті функціонує дві кафедри: теорії і методики журналістської творчості та кафедра реклами і мови ЗМІ.

Висококваліфіковані викладачі факультету навчають студентів за новітніми технологіями, готують їх до роботи в сучасних мас-медіа. Рівень знань і практичних навичок кращих студентів факультету незмінно одержує схвальну оцінку під час виступів на студентських науково-практичних конференціях та в процесі проходження практики у провідних засобах масової інформації України. Також студенти-журналісти мають змогу стажуватися в Угорщині. Багато журналістів-початківців стають штатними працівниками у різних ЗМІ Рівного іще під час навчання в університеті.   2

  3За роки iснування факультету його закiнчили понад 400 спецiалiстiв, якi працюють в Українi та за її межами. Серед них ті, хто отримали рiзноманiтні нагороди, стали заслуженими журналiстами, заслуженими працiвниками культури України, редакторами поважних видань, керiвниками телерадiокомпанiй, директорами видавництв.

5Факультет постiйно пiдтримує i змiцнює зв’язки з  Iнститутом журналiстики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, факультетом журналiстики Львівського національного університету імені Івана Франка, із кафедрою комунікації та медіаосвіти Університету прикладних наук імені Яноша Кодолані (м. Секешфехервар, Республіка Угорщина). 

Факультет готує фахiвцiв для засобiв масової iнформацiї, iнформагентств, прес-служб установ та органiзацiй, рекламних агентств. Пiдготовка спецiалiстiв здiйснюється за денною та заочною формами. Навчання максимально пристосоване до потреб сучасних українських мас-медiа, i студенти, починаючи з третього курсу, вiдточують свою майстернiсть за такими напрямами:

 • робота у пресi та в iнформагентствах;
 • журналiстська робота на телебаченнi;
 • радіожурналістика;
 • фотожурналістика.

Тривалий час студенти перебувають на практицi в засобах масової iнформацiї України

6 Із навчальною метою та для проведення університетських прес-конференцій на факультеті плідно працює студентське інформаційне агентство, де з перших днiв навчання студенти набувають практичних навиків журналістської майстерності.

7Факультет журналістики – це злагоджений колектив викладачів і студентів. Це завжди цікаві події, що різносторонньо представлені в житті людини, це цікаві зустрічі в студентському інформаційному агентстві із видатними особистостями. Серед них доктори наук, професори, академіки (Володимир Різун, Микола Євтух, Василь Лизанчук, Іван Крупський), книговидавці брати Капранови, вокальна формація «Пікардійська Терція», заслужені артисти України Богдан Бенюк та Наталія Сумська, екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник, політолог Кость Бондаренко, відомі журналісти України: (Наталія Балюк, Володимир Мостовий, Михайло Батіг, Ігор Лубченко), Серед гостей факультету були й лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка: Володимир Юрчишин (український митець-графік, майстер книжкового оформлення), Ярема Гоян (письменник), Степан Сапеляк (письменник), Василь Откович (мистецтвознавець), Роман Сергієнко (кінорежисер), Вячеслав Медвідь (письменник), Борис Возницький (український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академікУкраїнської академії мистецтвГерой Українизаслужений працівник культури України та Польщі, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM), Василь Пилип’юк (фотохудожник) тощо.

Для студентів усіх спеціальностей заняття проводять провідні вчені, визнані авторитети в галузі журналістикознавства з Києва, Львова, інших науково-культурних центрів України. Студенти мають можливість слухати лекції Лауреатів національної премії імені Тараса Шевченка, заслуженого фотомитця України Василя Пилип’юка, заслужених журналістів України.

На факультеті виходить навчальна газета «Сьомий поверх», випускаючи яку майбутні журналісти на практиці застосовують здобуті в аудиторіях теоретичні знання. До їх послуг також навчальні теле- і радіостудії. Таким чином, за час навчання студенти факультету мають змогу ґрунтовно підготуватися до роботи в обраній галузі – у пресі, на радіо чи телебаченні.

На факультеті ведеться підготовка за двома напрямами/спеціальностями: «Журналістика», «Реклама і зв’язки з громадськістю» в галузі знань журналістика та інформація.  Закінчивши факультет журналістики, випускники можуть посідати такі посади: PR-менеджерів, журналістів, працівників друкованих засобів масової інформації, видавців, фотомитців, телевізійників, радійників, прес-секретарів, копірайтерів, спічрайтерів, екаунт-менеджерів.

Наші випускники працюють у провідних мас-медіа України: телеканали «1+1», «Тоніс», газети «День», «Дзеркало тижня», «Україна молода», у прес-центрі Укрінформу «Євро - 2012», Міністерстві освіти і науки України тощо. Зокрема, Леся Куруц ­– головний редактор інформаційного освітнього порталу Міністерства освіти і науки України; Олександр Курсик – власний кореспондент телеканалу 1+1 у Рівненській області, Дмитро Поворознюк – кореспондент та коментатор спортивного департаменту групи каналів 1+1;; Катерина Ярова, Владислава Стецюк, Ірина Мороз – журналісти телеканалу «Сфера ТВ», Анна Махно, Анна Яцук – журналісти телеканалу «Рівне 1»,  Ярослава Рижак, Ернест Кулик, Світлана Березнюк, Роман Свирида – журналісти обласної телерадіомовної компанії.

910 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш факультет дає можливість самореалізуватися, розвивати свої таланти, навчатися у досвідчених та кваліфікованих викладачів, пройти стажування у провідних редакціях газет, телекомпаній, рекламних, PR-агенціях та прес-службах України.

Наш факультет дає тобі можливість:

 1. Самореалізуватися, розвивати свої таланти
 2. Навчатися у досвідчених та кваліфікованих викладачів
 3. Пройти стажування у провідних редакціях газет, телекомпаній, рекламних, ПР-агенціях та прес-службах України...

...Все залежить від тебе.

тут навчають

 • PR-менеджерів
 • журналістів,
 • фотомитців,
 • телевізійників,
 • прес-секретарів
 • копірайтерів
 • спічрайтерів
 • екаунт-менеджерів
 • справжніх професіоналів!

 

 ЗА 22 РОКИ НАШ УНІВЕРСИТЕТ ПІДГОТУВАВ 20 267 ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ!
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 138 ПРОФЕСОРІВ, ДОКТОРІВ НАУК, АКАДЕМІКІВ ГАЛУЗЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ АКАДЕМІЙ, КАНДИДАТІВ НАУК ТА ДОЦЕНТІВ.