МЕГУ

Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет

імені
академіка
Степана Дем'янчука

IEUH

International
university
of economics and humanities

named after
Academician
Stepan Demianchuk

Економічний

Факультет Економічний Економічний факультет – провідний факультет університету, створений у 1993 році. Його очолив кандидат фізико-математичних наук, академік Беднарчук Дмитро Йосипович. Свою історію факультет розпочав з підготовки фахівців  двох спеціальностей - «Фінанси і кредит» та «Менеджмент організацій». Під керівництвом декана факультет розвивався в руслі комп’ютеризації, наповнення навчальних планів сучасними дисциплінами, що сприяло оволодінню студентами  інформаційними технологіями у сфері управління та фінансів.

 

 Декан факультету - Артюшок Костянтин Андрійович

artyushok Становлення і розвиток економічного факультету супроводжувалось формуванням висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, зміцненням матеріально-технічної бази, удосконаленням навчально-виховного процесу та покращенням соціально-побутових умов навчання студентів. З часом, на факультеті було введено девять спеціалізацій: «Податковий менеджмент», «Фінанси підприємства», «Державні фінанси», «Управління державними фінансами і фінансами бізнесу», «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Адміністративний менеджмент», «Маркетингова діяльність», «Підприємництво та економіка підприємства», за шістьма спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Від початку освітньої діяльності на факультеті підготовлено більше 3-ох тисяч менеджерів-економістів та економістів-фінансистів вищої кваліфікації. Упродовж цього періоду 10 викладачів кафедр факультету захистили дисертації і отримали вчений ступінь кандидата економічних наук.

У своїй професійній діяльності викладачі факультету впроваджують прогресивні технології навчання: ділові ігри, тренінгові програми, моделювання виробничих ситуацій, захист гіпотез і проектів. В межах комплексної наукової теми факультету публікуються наукові праці у збірниках вищих навчальних закладів: Братиславського економічного університету (Словаччина), Інституту імені Яноша Кодолані (Угорщина), Барановицького державного університету (Республіка Білорусь) тощо.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі менеджменту, маркетингу та фінансів створено потужну навчально-матеріальну базу, яка відповідає вимогам вищої школи і дозволяє органічно поєднати теоретичну і практичну частини навчального процесу.

 

1

Система освітньої діяльності факультету спрямована на те, щоб сучасний фахівець досконало володів мистецтвом управління колективом, умів на практиці застосувати сучасні концепції і принципи господарювання, був ознайомлений з використанням новітніх інформаційних технологій у бізнесі, вільно орієнтувався в сучасній економічній ситуації.


ЗА 22 РОКИ НАШ УНІВЕРСИТЕТ ПІДГОТУВАВ 20 267 ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ!
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 138 ПРОФЕСОРІВ, ДОКТОРІВ НАУК, АКАДЕМІКІВ ГАЛУЗЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ АКАДЕМІЙ, КАНДИДАТІВ НАУК ТА ДОЦЕНТІВ.